O nama

Psihološki centar ADVICE bavi se rastom i razvojem ljudskog potencijala kroz psihoterapiju, savetovanje, edukacije, treninge i mnoge druge aktivnosti.


Okupljamo stručnjake iz različitih domena koji se bave očuvanjem mentalnog zdravlja, rešavanjem problema, i unapređenjem života pojedinaca ili grupe.

Usluge

Psihoterapija kao i psihološko savetovanje predstavljaju vid stručne psihološke pomoći tokom kojeg dolazite do željene promene uz podršku psihoterapeuta ili savetnika.

Odgovorno je potražiti pomoć, podršku ili savet onda kada osećate da ste se „zaglavili“, jer to znači da ne uspevate da rešite problem sami. U atmosferi razumevanja i podrške možete jasnije sagledati sebe i svoja osećanja i pronaći unutrašnji mir i ravnotežu kako biste vodili smislen, ispunjen i produktivan život.

Psihoterapija Vam može pomoći da promenite stare obrasce razmišljanja i ponašanja koji Vas sprečavaju da ostvarite nezavisnost, spontanost i intimnost u odnosima sa drugim ljudima, i efikasno rešite problem koje imate.


Opširnije:
Individualna terapija

Individualna psihoterapija podrazumeva proces kroz koji u radu jedan na jedan, psihoterapeut i klijent u bezbednom setingu, istražuju važna pitanja, izazove i teškoće koje utiču na život klijenta. Psihoterapija je efikasna u tretiranju različitih teškoća, najčešći problemi su iz domena partnerskog funkcionisanja, roditeljstva, gubitaka, profesionalnog funkcionisanja, suočavanja i borba sa psihičkim simptomima (depresija, anksioznost…), kao i želje za rastom, razvojem i unapređenjem kvaliteta života i bliskih odnosa.

Bračna terapija

Bračna terapija je namenjena parovima kod kojih postoje teškoće u međusobnoj komunikaciji, učestale razmirice, konflikti i tenzije, i svima onima koji osećaju da se udaljavaju, da njihov odnos postaje drugačiji, kao i svim parovima koji imaju potrebu da nešto u svom odnosu promene. Terapija parova je izbor i za one koji su u svom partnerskom odnosu doživeli teška iskustva poput hronične ljubomore ili preljube, učestalih/hroničnih ili intenzivnih konflikata, poteškoća u oblasti seksualnog funkcionisanja, fizičkog, seksualnog ili verbalnog nasilja.

Porodična terapija

Porodična terapija pomaže članovima porodice da se izbore sa aktuelnim promenama i krizama u funkcionisanju, bilo da su one očekivane ili iznenadne. Teme kojma se bavi porodična terapija: razvojni problemi porodice i adaptacija na novonastale okolnosti sa razvojem porodice (ulazak u brak, rođenje deteta, polazak deteta u vrtić ili školu, adolescencija, razdvajanje dece i roditelja, starost roditelja i život bez dece u porodici), separacija i razvod, bračni i porodični konflikti, gubitak i tugovanje, socijalna adaptacija, post-porođajne depresije, sterilitet, poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija, gojaznost), bolesti zavisnosti (alkoholizam,narkomanija,kockanje), traumatska iskustva i iskustva nasilja, poremećaji ponašanja dece i adolescenata, stres.

Online savetovanje

Online savetovanje koje se vrši putem Skype-a ili Viber-a.


Predstavljaju vid psihološke podrške, i edukacije na određene teme kroz radioničarski rad. Ovaj vid rada dostupan je kako opštoj populaciji radi sticanja novih znanja, umanjivanja tegoba, osnaživanja potencijala, tako i stručnjacima iz humanističkih nauka radi usavršavanja, i ovladavanja praktičnim znanjima i veštinama.


Psihološka eksploracija podrazumeva korišćenje intervjua i baterije psiholoških testova, na osnovu kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti, kapaciteti i posebne sposobnosti, te utvrditi postojanje određenih psihičkih tegoba.

Psihološko testiranje se može izvesti na ličnu inicijativu klijenta, klijentovog psihoterapeuta ili ordinirajućeg psihijatra. Klijenti se najčešće na ličnu inicijativu testiraju jer su radoznali da saznaju svoj IQ, žele da otkriju nešto više o sebi, da jasnije sagledaju svoje jače i slabije strane kako bi sa njima efikasnije izlazili na kraj i unapredili svoj način funckionisanja, a samim tim poboljšali i kvalitet života. Psihoterapeut ili psihijatar klijente upućuje na testiranje radi diferencijalne dijagnostike, procene aktuelnog psihičkog funkcionisanja, zarad utvrđivanja podobnosti za psihoterapiju, indikacije za medikamentoznu terapiju i dr. U poslednjih nekoliko godina sve je češća upotreba psiholoških testova i pri profesionalnoj orijentaciji i selekciji.

Prilikom izbora srednje škole ili fakulteta adolescenti se često nalaze u nedoumici koji bi izbor za njih bio najadekvatniji. Ukoliko osoba želi da proceni šta je ono u čemu bi na osnovu svoje strukture ličnosti, sposobnosti, motivacije i vrednosnog sistema bila najefikasnija, preporučuje se psihološko testiranje.

Godinama unazad je psihološko testiranje postalo neizostavni deo pri svakom procesu zapošljavanja. Profesionalna selekcija podrazumeva korišćenje strukturisanog intervjua i psiholoških testova sa ciljem izbora kandidata koji bi se pokazao najefikasnijim na određenoj poziciji.


Psihologija/Pedagogija

Kako rad na sebi, svojim problemima, rast i razvoj nije lak, tako ni priprema za polaganje prijemnog ispita nije jednostavan posao. Svi koji kažu da je to veoma lako, nisu sasvim u pravu. Ako stvarno želite da ostvarite dobre rezultate na prijemnom ispitu i upišete fakultet morate se ozbiljno i dobro spremati. Pripreme koje nudimo podrazumevaju rad u grupama ili individualno, u zavisnosti od potreba pojedinca, sa profesionalcima koji će pružiti sve potrebne informacije.

Pored samih priprema za prijemni ispit, a koje podrazumevaju pripreme za test znanja, test opšte informisanosti i test inteligencije, vršimo i procenu kandidata nakon čega se pravi individualni plan rada.

Pored usluga koje pružamo u okviru našeg centra, postoji mogućnost poslovanja sa različitim organizacijama i pružanja specifičnih usluga u istim.

Zdravstvo

Psihodijagnostika

Procena kognitivne sposobnosti (inteligencija)

Procena ličnosti (struktura, dinamika, mehanizmi)

Neuropsihološka procena

Procena aktuelnog psihičkog stanja (depresivnost, anksioznost, psihotičnost)

Kompletna eksploaracija


Psihoterapija i savetovanje

Individualna terapija

Bračna terapija

Porodična terapija


Grupe podrške

Psihijatrijske dijagnoze

Telesno-funkcionalne dijagnoze


Preoperativna psihološka priprema i postoperativno praćenje


Program podrške za redukciju telesne mase


Obrazovanje

Ponude za osnovne i srednje škole

Profesionalna orijentacija

Psihološko praćenje učenika

Radionice za učenike (reproduktivno zdravlje i bolest zavisnosti)

Teambuilding za zaposlene

Dan sa psihologom

Savetovanje i psihoterapija


Ponude za vrtiće

Psihološko praćenje dece

Testiranje i procena zrelosti za školu

Radionice za decu

Radionice za roditelje

Savetovanje i psihoterapija


HR sektor

Profesionalna selekcija

Procena radnog mesta i zapošljavanje novih kandidata

Procena zaposlenih radnika na radnom mestu


Procena zadovoljstva radnika


Radionce, obuke, edukacije

Veštine komunikacije - poslovno komuniciranje

Asertivna komunikacija

Emocionalna pismenost

Kako odabrati radnika / prepoznati lidera

Kako se boriti sa stresom na poslu


Teambuilding


Psihoterapija i savetovanjeDešavanja

Kontakt